Czytaj dalej
Hands Holding Puzzle --- Image by © moodboard/Corbis

MONTAŻ

Zastosowanie

Płyty i płytki betonowe BE&TON to prefabrykowane, niepełniące funkcji nośnych okładziny ścienne wykonane z betonu architektonicznego, przeznaczone do montażu jako okładziny do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, a także jako okładziny podłóg wewnątrz.

Charakterystka produktu beton GRC marki BE&TON

Płyty i płytki marki BE&TON powstają z betonu klasy minimum C30/37. Wykorzystujemy mieszankę cementu, kruszywa, zbrojenia w postaci włókien szklanych odpornych na alkalia oraz dodatków mineralnych i domieszek chemicznych poprawiających właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu. Skład i technologię produkcji betonu architektonicznego opracowała kadra technologiczna z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą w przemyśle betonowym oraz spoiw wiążących. Powierzchnia płyt i płytek jest surowa, z charakterystycznymi niedoskonałościami. Dlatego każdy element jest unikatowy i niepowtarzalny, jednak w całości tworzy spójną kompozycję. Zatem na powierzchni naszych płyt i płytek widoczne będą pęcherze powietrza i raki, a ze względu na różnice w partiach produkcyjnych cementu, kruszyw i dodatków mineralnych, możliwe są także odbarwienia i różnice kolorystyczne na które, jako producent, nie mamy wpływu. To naturalne cechy betonu, charakterystyczne dla tego kompozytu i nie stanowią podstawy do reklamacji. Różnice w częstotliwości występowania porów i natężeniu wybarwienia występujące pomiędzy płytami oraz na powierzchni jednej płyty są tym co, po ich ułożeniu, stanowi o finalnym efekcie. Ze względu na skurcz betonu w czasie dojrzewania oraz w cyklach nawilżania i wysychania, możliwe są również odchylenia od płaszczyzny w postaci tzw. łukowatości, jednak nie powinny one przekraczać wartości podanych w Deklaracji Wartości Użytkowych wyrobów marki BE&TON. Mieszanka betonowa stosowana w procesie produkcji wyrobów z betonu architektonicznego stabilizuje się i dojrzewa stopniowo w procesie twardnienia i oddziaływania warunków atmosferycznych, dlatego też różnice w zabarwieniu wyrobów BE&TON w trakcie eksploatacji w normalnych warunkach powinny ulec, w dużej mierze, wyrównaniu. Z tego względu, jeśli oczekujemy homogenicznego wyrobu, bez różnic w odcieniach i zmianach kolorystycznych, być może powinniśmy rozważyć zastosowanie innego materiału.

Charakterystyka materiału – zastrzeżenia

Beton architektoniczny GRC to materiał surowy, jego ewentualne niedociągnięcia nie tylko nie stanowią wady lecz są pożądany, zamierzonym efektem. Pęcherze powietrza (raki) na powierzchni betonu mogą, co jest typowe dla betonu, występować w różnej ilości, wielkości, częstotliwości i położeniu. Na powierzchni betonu możliwe są smugi, odbarwienia i różnice kolorystyki oraz gładkości. Na kolor i walory estetyczne dojrzałego betonu ma wpływ wiele czynników, takich jak wilgotność, temperatura, pochodzenie cementu, domieszek chemicznych, dodatków mineralnych oraz kruszyw użytych do produkcji. Kolor może się także zmieniać w zależności od warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność) w miejscu przechowywania i montażu. W związku z tym mogą występować znaczne różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi a także pomiędzy produktami z tej samej partii. Opisane wyżej cechy betonu architektonicznego są charakterystyczne dla tego materiału kompozytowego a ich występowanie jest celowo potęgowane w procesie produkcji a właściwości te nie stanowią podstawy do reklamacji. Chcąc zachować zbliżoną kolorystkę poszczególnych płyt montowanych w jednym miejscu należy uwzględnić powyższe informacje na etapie planowania ilości oraz zamawiania. Składając zamówienie, kupujący/dystrybutor jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z cechami betonu architektonicznego marki BE&TON, w tym wymienionymi powyżej i akceptuje je. Przyjmuje także do wiadomości i akceptuje możliwość wystąpienia różnic kolorystycznych, estetycznych i wizualnych w stosunku do materiałów marketingowych, zdjęć, wizualizacji oraz próbek.

Parametry techniczne

Deklarowane właściwości użytkowe

 

Deklarowane właściwości użytkowe

Transport i składowanie

Płyty okładzinowe marki BE&TON na potrzeby transportu są ułożone na paletach i spięte paskami, nie więcej niż 20 szt. na palecie. W celu zabezpieczenia płyty układane są na przemian z przekładkami styropianowymi, a całość owijana jest folią stretch oraz folią paroprzepuszczalną w formie tzw. kaptura. Palety powinny być transportowane, przenoszone i układane ostrożnie, w sposób nie narażający ich na ugięcie i uderzenia. Nie należy umieszczać na palecie dalszych ładunków oraz piętrowanie palet. Po odpakowaniu płyty powinny być delikatnie podnoszone i przenoszone pionowo, dłuższym bokiem równolegle do ziemi. Płyty należy przechowywać wewnątrz suchych, zamkniętych pomieszczeń, w temperaturze 5-25ºC. Dla ustabilizowania koloru i wilgotności okładziny muszą być przed montażem przechowywane przez co najmniej 36h w pomieszczeniu, w którym mają zostać zamontowane w taki sposób, by obie strony poszczególnych płyt miały zapewniony jednakowy dostęp powietrza. Zdejmując płyty z palety należy ułożyć je na płaskim podłożu w ten sam sposób w jaki były transportowane (cała powierzchnia podparta, styropianowe przekładki, zabezpieczona powierzchnia płyty na szczycie stosu).

Pielęgnacja i konserwacja

Podczas transportu, przechowywania, użytkowania i montażu należy unikać uderzania w powierzchnię twardymi, ciężkimi lub ostrymi przedmiotami, gdyż może to spowodować ich mechaniczne uszkodzenie. Wszelkie substancje mogące spowodować zabrudzenia tj. Wino, kawa, herbata itp. należy natychmiast usuwać w sposób nie powodujący ich zarysowań. Jeśli konieczne okaże się mycie, należy użyć czystej gąbki lub szmatki z mikrofibry, letniej wody z delikatnym środkiem czyszczącym, np. rozcieńczonym płynem do mycia naczyń. Nie należy płyt intensywnie szorować ani narażać na działanie innych agresywnych, ściernych narzędzi oraz środków. Nie wolno stosować chemikaliów takich jak rozpuszczalniki, aceton, środki zawierające amoniak itp.

Impregnacja

Ze względu na nasiąkliwość płyt betonowych, producent zaleca ich zaimpregnowanie głęboko penetrującym środkiem impregnującym do betonu. Dobierając środek należy przeprowadzić próbne nanoszenie w miejscu niewidocznym lub na odpadach z docinania płyt i zwrócić uwagę by nie zmieniał on wyglądu (kolor i połysk) powierzchni w stopniu więszym niż akceptowany przez inwestora. Podczas impregnacji należy przestrzegać zaleceń producenta impregnatu. Środkiem zalecanym przez producenta w celu impregnacji płyt betonowych jest REMIPERL firmy Schomburg.

Docinanie, wycinanie otworów i wiercenie

Płyty okładzinowe z betonu architektonicznego marki BE&TON można docinać za pomocą narzędzi stosowanych do obróbki twardych płytek – pił diamentowych z tarczą pełna. Ciecie, wycinanie i wiercenie otworów należy wykonywać odpowiednimi narzędziami, bez użycia udaru, uprzednio umieszczając płytę płasko, równomiernie podpierając cała jej powierzchnie. Każdorazowo cięte krawędzie należy delikatnie przeszlifować papierem ściernym. Używając narzędzi wodnych, po obróbce a także po czyszczeniu i każdym kontakcie płyt z wodą należy osuszyć zamoczoną powierzchnię czystą, chłonną ścierką i przed dalszą pracą pozostawić do całkowitego wyschnięcia w taki sposób, by obie strony płyty miały swobodny dostęp powietrza i schły równomiernie. Beton jest materiałem nasiąkliwym, podatnym na wyginanie w wyniku zmian wilgotności po obu stronach płyty, dlatego niezwykle ważne jest zwracanie szczególnej uwagi podczas montażu na powyższe wytyczne, gdyż szkody powstałe w wyniku ich nieprzestrzegania nie są objęte gwarancją.

Montaż płyt betonowych BE&TON

Każdorazowo należy uwzględnić warunki konkretnej realizacji, np. Typ ściany lub miejsce montażu, cel zastosowania oraz oczekiwane efekty. W każdym przypadku należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad techniki budowlanej oraz wytycznych podanych przez producentów materiałów w dotyczących ich Kartach Infromacyjnych. Montaż powinien zawsze być wykonywany przez osoby doświadczone w prowadzeniu tego typu prac. Porducent nie bierze odpowiedzialności za nieprawdiłowy montaż, niezgodny z niniejszą Kartą Produktu, w szczególności za mylną ocenę nośności i wytrzymałości podłoża.

 

Ze względu na możliwe różnice w wyglądzie powierzchni poszczególnych płyt (występowanie i wielkość raków, rozbieżności kolorystyczne i wymiarowe) należy przed montażem zaplanować rozłożenie poszczególnych płyt na ścianie i kolejność ich montażu.

Powierzchnia podłoża powinna być równa, czysta, sucha i nośna. Nowe betony i tynki powinny być związane i wysezonowane (beton, posadzki i tynki >3 miesięcy), zalecana wilgotność podłoża <4%. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się należy usunąć. Nierówności na ścianach należy otynkować a mniejsze uzupełnić zaprawą wyrównawczą.

1. System niewidoczny

System niewidoczny

2. System fasadowy widoczny

System fasadowy widoczny
wczytuje...

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.